Zoznam žiakov prvých ročníkov v školskom roku 2008/2009

Stav k: 31. 01. 2009

Stredá odborná škola strojnícka

Trieda

Odbor

Triedny učiteľ

Majsri OV

Žiaci

1. A

študijný-2411 4 00 mechanik nastavovač

študijný-24 12 4 mechanik číslicovo riadených strojov

Mgr.Polesná Helena

Mgr.Petrík Zdenko

Bc.Köröší Ján

Kapolka Milan

Mgr.Driabiaková Katarína

 

Miroslav Balko, Miroslav Benický, Matej Bún, Matúš Černega, Oliver Čillo, Dominik Ďurčo, Tuan Hoang Van, Michal Hvasta, Tomáš Lacko, Zdenko Lepeta, Richard Obuch, Miroslav Pavlík, Radoslav Petko, Miroslav Plica, Filip Rákoczy, Ivan Ratka, Bramislav Rrichl, Rastislav Sitár, Juraj Sopkuliak, Patrik Šalaga, Peter Šubjak, Radovan Taraba, Henrich Turčiak, Štefan Urban, Marek Vaňko, Patrik Vojto, Martin Zachar,

1. B

študijný-2413 4 mechanik strojov a zariadení

študijný-2697 4 mechanik elektornik

Ing. Baka Ľubomír

Urbanec Dušan

Mitter Igor

Bc.Köröší Ján

Hanus Ľubomír

Žiačik Stanislav

Jaroslav Baričič, Radoslav Bednář, Vladimír Bednář, Rastislav Bielený, Filip Ďanovský, Michal Dvořák, Matej Facuna, Michal Jahodník, Tomáš Jurkov, Tomáš Koleno, Filip Kolník, Tomáš Lacek, Ľubomír Lettrich, Patrik Maruniak, Jerguš Mráz, Juraj Paulovič, Ivan Polonec, Tomáš Rončák, Erik Ruttkay, Peter Ružinský, Lukáš Saniga, Jakub Srogončík, Samuel Štefula, Peter Šupena, Tomáš Švadlenka, Lukáš Tomka, Partik Turčiak, Tomáš Urban, Peter Večerek,

1. C

študijný-2682 4 00 mechanik počítačových sietí

Mgr. Považanová Vilma

Hrib Marián

Bc. Žingor Milan

Šimo Peter

Dominik Iyab Bajes, Peter Baričák, Patrik Bednár, Jakub Dlugopolský, Peter Ďuris, Ján Gajdoš, Nikola Harnádeková, Matej Hrivnák, Jakub Hurta, Lukáš Chylík, Juraj Kopačka, Martin Lomen, Metrin Milan, Marián Mjartan, Tomáč Molovčák, Matrin Móric, Peter Nociar, Marek Ryba, Ján Ryba, Ivona Snováková, Dalibor Sumka, Patrik Šenšel, Martin Štípala, Dalibor Tkáč,

1. D

študijný-6475 2 technickoadministratívny pracovník

Ing. Považan Dušan

Bc. Ursíny Igor

Snováková Jana

Tatiana Baryová, Martina Baťová, Kristína Blahušiaková, Lucia Čičmancová, Paulína Dudrová, Miroslava Fialová, Lucia Flešková, Zuzana Haščáková, Erika Horváthová, Simona Ivasuková, Iveta Jandová, Júlia Jankovičová, Monika Kucianová, Lucia Lettrichová, Zuzana Muchová, Petra Ogureková, Monika Radičocá, Jessica Rehnová, Monika Rusnáková, Michaela Sihlovcová, Karin Štefanidesová, Viera Turoňová,

1. E

študijný-2487 2 03 autoopravár- karosár

študijný-2433 2 00 obrábač kovov

Mgr. Baková Eva

Bc. Jung Arpád

Frank Ján

 

Peter Balko, JAnka Biliková, Marcela Bulková, Michal Darula, Lukáš Ftáčnik, Tomáš Hrtan, Hurbert Hudec, Michal Jelšovský, Miroslav Kluka, Miroslav Kokoška, Radovan Korbeľ, Mária Kostyová, Marek Kuchár, Dominik Kulháň,, Nikola Kulháňová, Jakub Marsina, Lenka Nemčeková, Peter Palenčár, Petronela Pirigyiová, Ivan Pogány, Tomáš Prušek, Róbert Vanko, Mário Vaňo, Jozef Vereš,

1. F

študijný-2487 2 01 autoopravár - mechanik

Ing. Majchrák Karol

Domorák Ján

Frank Ján

Cingel Miroslav

Peter Adamiš, Lukáš Baka, Michal Bartoš, Vladimír Cuna, Matej Dobias, Marek Ďugel, Ladislav Farbár, Róbert Fúčela, Stanislav Fúčula, Pavol Geisbacher, Lukáš Grell, Patrik Herchl, Tomáš Homola, Zdenko Horoš, František Hradňanský, Miroslav Hrnčiar, Patrik Hukel, Jozef Chmúrný, Tomáš Kasala, Miroslav Konečný, Rudolf Lojdl, Partik Mihál, Filip Morgenstern, Michal Pokorný, Miroslav Ruman, Peter Šípka, Peter Škubák, Partik Škumát, Viliam Zavadzan,

1.G

študijný-2488 2 mechanik špecialista automobilovej výroby

Mgr. Podhorská Anna

Bc. Köröši Ján

Bc. Jung Arpád

Žiačik Stanislav

 

Marek Bača, Michal Bielik, Lukáš Blahušiak, Vladimír Cvengroš, Erik Diškant, Tomáš Dostál, Branislav Hanus, Ján Holiš, Ján Chabada, Miroslav Janíček, Lukáš Júdak, Patrik Kaluža, Tomáš Kamenský, Lukáš Kapusta, Lukáš Klocaň, Ivan Kubička, Marek Kuka, Viktor Mičík, Martin Mikeš, Lukáš Orčo, Michal Páleš, Róbert Páleš, Tomáš Šepeš, Tomáš Šimonides, Maroš Vričan,

1. I

študijný-2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Ing. Minárik Milan

Žiačik Stanislav

Urbanec Dušan

Jakub Ďaďo, Filip Dom, Tomáš Fonfer, Peter Froleš, Matej Hanuliak, Tomáš Hanus, Michal Holub, Juraj Chromčík, Tibor Jiříček, Marek Kosorín, Peter Kubačka, Milan Kubala, Jakub Majer, Tomáš Miazdra, Filip Michalec, Adrián Nahalka, Michal Novosedliak, Peter Rakovský, Lukáš Šimonides, Martin Vozár, Denis Zachar, Viktor Zifčák,

Stredná odborná škola podnikania

1.P

študijný-6341 6 škola podnikania

Mgr. Fábrová Andrea

 

Nataša Balková, Branislav Borsík, Marek Celec, Simona Čierna, Anna Daňová, Matej Dírer, Silvia Ďurdíková, Partik Düreš, Michal Fillo, Veronika Grígeľová, Martina Hanáková, Michaela Hrušková, Dana Chrenová, Júlia Chylíková, Lenka Kolegová, Ivana Kubíková, Martina Machýčková, Andrej Mai, Jakub Mišík, Barbora Murčeková, Martin Pentek, Dominik Rešetár, Zuzana Rusnáková, Simona Skuhrová, Martina Stachová, Kristína Stoláriková, Lucia Strakošová,Zuzana Stuchlíková, Zuzana Štrbová, Denisa Vaváková, Ján Vierik, Adam Zamočník,

1.S

študijný-6341 6 škola podnikania

Mgr. Sobčáková Mária

 

Andrea Adamcová, Vladimír Baroš, Eva Černochová, Denisa Doricová, Iveta Gorgoszová. Iveta Gregušová, Zuzana Igliarová, Gabriela Jadroňová, Oliver Jaroši, Katarína Jurinová, Zuzana Kamienová, Lucia Kapustová, Sabína Krnáčová, Zuzana Kučeriaková, Michaela Kuzmányová, Zuzana Kvasnicová, Monika LAbanová, Erika Lelovská, Maroš Ľupták, Tomáš Marciňak, Marek Matúška, Veronika Michlíková, Adriana Nagyová, Simona Paulínyová, Daniela Pitoňáková, Václav Sabatiieli, MArtina Salíniová, Merek Štálik, Zuzana Švehlová, Martin Tomajko, Miroslava Tomková, Žaneta Vajdová,

Stredná odborná škola

1. H

študijný-6449 0 technické služby  v autoservise

Phdr. Lamošová Emília

Bc. Mikolášová Mária

Müller Ján

Majerčík Miroslav

 

Tibor Baláž, Marek Bandýk, Jakub Bukovan, Pavol Dvorský, Peter Dvorský, Michal Fabuš, Jaroslav Facuna, Richard Horník, Ján Karlák, Libor Konček, Michal Konček, Peter Kozmann, Roman Lacko, Lukáš Lacúch, Miroslav Ličko, Peter Maťko, Jakub Michálek, Marcel Morgoš, Tomáš Nemec, Veronika Ovšáková, Milan Pátek, Pavol Paučula, Jana Pavlíková, Jana Pitelková, Jozef Tavač,

 

Zoznam žiakov druhých ročníkov v školskom roku 2008/2009

Stav k: 31. 01. 2009

 

Stredá odborná škola strojnícka

Trieda

Odbor

Triedny učiteľ

Majsri OV

Žiaci

2. A

študijný - 2411 4 00  mechanik nastavovač

študijný - 2412 4  mechanik číslicovo riadených strojov

Mgr. Denisa Bučkuliaková

 

Ján Domorák

Hríb Marián

Helena Trégerová

 

 

René Babčo, Peter Badura, Miroslav Božek, Peter Capko, Rastislav Diškant, Radovan Fillo, Dušan Golier, Martin Hlavata, Marek Chvojka, Denis Jesenský, Lukáš Keveš, Dušan Kmeť, Miroslav Kmeť, Róbert Košík, Martin Kozma, Ján Kubis, Matej Marko, Miroslav Polerecký, Matej Remeň, Ján Rendko, Viktor Selko, Marek Smržík, Martin Šalaga, Marek Šimko, Michal Španík, Lukáš Štefaničiak, Dušan Vanko, Boris Vlha, Lukáš Vojtek, Jozef Záborský

2. B

 

študijný - 2426 4  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

študijný - 2697 4  mechanik elektrotechnik

 

Mgr. Ján Fabuš

 

Ing. Vladimír Hurta

Miroslav Cingel

Marián Hríb

 Tadeáš Briliak, Tomáš Gíger, Tomáš Debnár, Lukáš Faktor, Ľuboš Ftáčik, Patrik Garaj, Michal Glombík, Radoslav Hrivnák, Slavomír Jančo, Martin Janů, Dominik Jesenský, Jakub Jurášek, Martin Kričko, Patrik Kubány, Filip Kubička, Ľuboš Lilge, Filip Nemček, Jozef Noga, Matej Palovič, Michal Pentek, Juraj Rendár, Peter Rusko, Vladimír Šimjak, Peter Tuček, Jakub Turčina, Martin Vojt, David Zluky, Tomáš Žigmund

2. C

študijný - 2682 4 00  mechanik počítačových sietí

Ing. Zuzana Christozová

 

Mgr. Katarína Drbiaková

Peter Šimo

Bc. Milan Žingor

 

Maroš Búň, Ján Čabuda, Klaudia Čavajdová, Andrej Čuraj, Lukáš Dobiš, Peter Gráf, Ivan Hulej, Ján Húšťava, Lukáš Chorváth, Matej Chyľa, Tomáš Katrák, Michal Košťál, Róbert Matuška, Michal Menich, Rastislav Miškóci, Ján Ometák, Ladislav Piaček, Patrik Pisch, Peter Polerecký, Róbert Porteleky, Patrik Reichl, Dušan Schumichrast, Juraj Schumichrast, Ján Sihlovec, Kristian Šajgalík, Boris Šolc, , Jakub Urmín, Roman Výbošťok, Dominika Zukalová, Marek Žovina

2. D

študijný - 6475 2  technickoadministratívny pracovník        

Ing. Ladislav Vvdra

 

Jana Snováková

Ing. Ivana Dubcová

 

Adriana Balková, Miroslav Duda, Petra Ďuricová, Monika Dzurianová, Kararína Fašianková, Laura Fekečová, Veronika Hanuliaková, Simona Hnilicová, Veronika Holubová, Martin Hurajt, Miriam Karlíková, Monika Kiššová, Beáta Knapová, Lenka Kubová, Ingrida Lacková, Martina Lacková, Zuzana Lukačová, Monika Majerčáková, Katarína Matejková, Nikoleta Mundierová, Nina Paulovičová, Monika Pienčáková, Roman Sajdák, Viliam Salášek, Marika Švábiková, Jana Vajdelová

2. E

študijný - 2487 2 03  autoopravár - karosár

študijný - 2433 2 00  obrábač kovov

Ing. Magdaléna Litvajová

 

Milan Kapolka

Bc.Miroslav Tomek

 

Lukáš Beharka, Michal Citterberg, Marcel Čížnár, Michal Fiala, Rudolf Flachs, Zuzana Hámzlová,  Tomáš Hrianka, Ľubomír Kováč, Roman Ličko, Martin Miazdra, Andrej Morgoš, Marián Ovšák, Mário Revalo, Matej Rohoň, Martin Rýbár,  Lukáš Skrysa, Tomáš Tesák, Peter Tomčík, Jozef Trofimenko, Lenka Ujčeková

2. F

študijný - 2466 2 09  mechanik opravár - cestné motorové vozidlá

Ing. Ľudovít STREDÁK

 

Jozef Lichner

Jaroslav Maňka

 

Ladislav Botoš, Róbert Bukovan, Roman Cingel, Tomáš Černák, Michal Gaššo, Michal Gaššo, Tomáš Gerát, Adrian Gombarček, Ivan Johanides, Filip Kašuba, Erik Katrič, Tibor Képeš, Stanislav Kišša, Ľubomír Kováč, Anton Kubolek, Miroslav Kupčuliak, Tomáš Kuzmík, Maroš Kvočkuliak, Roman Malata, Ladislav Michálek, Vladimír Petráš, Jaroslav Pitelka, Tomáš Šimek, Tomáš Vaclavík, Michal Volna

Stredná odborná škola podnikania

2.P

študijný-6341 6 škola podnikania PhDr. Emília Lamošová

 

Veronika Beháňová, Iveta Bjelová, Zuzana Bubernáková, Jana Burzíková, Nikola Černianská, Katarína Čičerínová, Miroslava Čížiková, Michaela Ďurdíková, Katarína Dzurianová, Juliana Fedáková, Laura Gegušová, Richard Holič, Janka Hrianková, Barbora Huntatová, Barbora Kevešová, Viera Kevešová, Katarína Kondrakiewiczová, Erika Kučerová, Lucia Langsfeldová, Janka Lorincová, Tomáš Matejík, Lucia Matušková, Michela Móricová, Peter Ondrejka, Natália Osadská, Nikola Pidičáková, Simona Pištejová, Veronika Repovská, Dominika Surovcová, Michaela Školová, Miroslav Thomka, Simona Uhliariková, Renáta Vajdelová, Simona Žúborová

2.S

študijný-6341 6 škola podnikania

Mgr. Ján Záthurecký

 

Martina Buknová, Monika Buknová, Michaela Csomosová, Veronika Čavojcová, Tomáš Gerát, Lukáš Haar, Soňa Hlavatá, Petra Hlinková, Beáta Chalušová, Lenka Ivádyová, Andrea Košinárová, Nenela Krajčovičová, Eva Kuzmányová, Radovan Lamoš, Dominika Lašáková, Vladimír Lohinský, Dávid Marček, Barbora Maršalová, Sranislava Matúšková, Lenka Mayerová, Michaela Mišáková, Filip Nadráži, Ľubomír Noga, Aneta Novosadová, Michaela Rechtoríková,  Paulína Schwarzová, Petra Skrysová, Zuzana Trabalíková, Michaela Vieriková, Eva Volnová, Erika Vrábová

Stredná odborná škola

2. I

učebný odbor s osobitne upraveným učebným plánom,

6449 0  technické služby v autoservise

2478 0 strojárska výroba

Mgr. Alena Hanusková

 

Ľubomír Hanus

Igor Mitter

Michal Bartánus, Tomáš Gardlík, Lukáš Gíreth, Adriana Gmitterová, Linda Guštárová, Stanislav Harcek, Michal Hideg, František Illéš, Jozef Keliar, Roman Konček, Peter Kováčik, Jaroslav Kučera, Zuzana Lacúchová, Marián Lahuta, Marek Muranský, Partik Ogurek, Štefan Šimor, Ján Tienes, Janka Ujčeková,

2

Zoznam žiakov tretích ročníkov v školskom roku 2008/2009

Stav k: 31. 1. 2009

Trieda

Odbor

Triedny učiteľ

Majsri OV

Žiaci

3. A

študijný - 2411 4 00  mechanik nastavovač

študijný - 2426 4  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Ing. Iveta Bujňaková

 

Dušan Urbanec

Mgr. Zdenko Petrík

Ján Čžmárik, Marián Frass, Marcel Gašperák, Juraj Hanula, Maroš Hrevuš,  Tomáš Karlovský,  Lukáš Kollár, Martin Košťalík, Matúš Ličko, Ján Lučanský, Tomáš Maretta, Martin Margetín, Matej Mihál, Juraj Michalek, Ondrej Novák, Martin Ovšák, Róbert Pavlíček, Jozef Režo, Ľuboš Šmida, Erik Špirko, Peter Šulek,Michal Taliga, Matúš Tomka, Miloš Volček,

3. B

študijný - 2412 4  mechanik číslicovo riadených srojov

študijný - 2697 4  mechanik elektronik

Ing. Ľubica Beňová

 

Jaroslav Maňka

Milan Kapolka

Marián Hríb

 

Andián Balažovjech, Tomáš Balent,  Martin Blahušiak, Martin Cupan, Lukáš Dedinský, Matej Ďubák,  Tomáš Ďuris,  Patrik Jelenčík, Miroslav Kočka, Leon Kordič,  Peter Lilge, Michal Mandzij, Miroslav Mäsiar, Dušan Méri, Vlastimil Navrátil, Tomáš Nguyen, Ľudovít Nováčik, Martin Polonec, Peter Sirek, František Strogoň, Branislav Urbánek, Peter Vakula, Marek Valaštík, Pavol Vaňo, Marek Vereš

3. C

študijný - 2682 4 00  mechanik počítačových sietí

Ing. Ľubomír Plica

 

Peter Šimo

Bc. Milan Žingor

Mgr. Katarína Drbiaková

 

Martin Bágeľ, Ján Bella, Peter Beňuš, Martin Bolek, Lukáš Bosík, Jaroslav Cabala, Martin Ďurík, Juraj Gróf, Roman Huliak, Lukáš Huličiar, Jozef Knap, Jozef Konštiak, Radovan Krajčír, Michal Kramár, Juraj Kubáň, Ján Kulašiak, Michal Lettrich, Milan Lettrich, Marika Matulová, Matúš Molovčák, Michal Piliar, Matej Polonec, Michal Rehák, Marek Rusnák, Adam Ružička, Tomáš Sihlovec, Jaroslav Sušienka, Michal Šimonides, Ľubomír Škvaridlo, Tomáš Vlček, Branislav Žila

3. D

študijný - 6475 2  technickoadministratívny pracovník        

Mgr. Dana Ochodnická

 

Bc. Igor Ursíny

Jana Snováková

 

Monika Činčarová, Helena Flachsová, Michaela Grellnethová, Simona Horváthová, Miroslava Hrabovská, Barbora Chrobáková, Radoslav Chyľo, Miroslava Kaňková, Lucia Košútová, Aneta Mokrýšová, Nikola Pišútová, Marek Polerecký,  Ivana Schniderová, Veronika Šípková, Ľubica Tarašová,  Slavomíra Verešová, Henrieta Voleková, Lucia Vraštiaková, Veronika Záborská, Tatiana Záňová, Simona Zelísková

3. E

učebný - 2675 2 00  maliar

učebný - 2433 2 00  obrábač kovov

učebný - 2487 2 03  autoopravár - karosár

Mgr. Marta Žingorová

 

Helena Trégerová

Miroslav Majerčík

Miroslav Tomek

 

Peter Balek, Michal Bartoš, Milan Daniška, Martina Donovalová, Lukáš Hanic, Gabriela Hlinková, Milan Hoľa, Ľudovít Jánoš, Maroš Jesenský, Veronika Kislíková, Zuzana Kislíková, Milan Kokoška,  Attila Kováč, Martin Kováč, Martin Kozman,  Lukáš Krkoška, Matej Krkoška, Maroš Krupec, Michal Kšenzuliak,  Róbert Lenko, Ondrej Lörinc, Martin Martinček, Marian Peč, Jaroslav Petruška, Miroslav Stanček, Tomáš Šarlina, Ján Višňovec, Matúš Záhradník, Lukáš Zachar,

3. F

študijný- 2487 2 01  autoopravár - mechanik

Milan Chorvát

 

Jozef Lichner

Ing. Vladimír Hurta

 Miroslav Bobček, Matúš Burda, Marek Cingel, Roman Cvengroš, Ján Čuntala, Jaroslav Debnár, Radoslav Fúčela, Richard Gloss, Adam Hric, Róbert Hruška,  Matej Huličiar, Martin Chovanec, Peter Chyla, Tibor Jašica, Tomáš Kopáč, Andrej Košík, Tomáš Kulich, Igor Kurhajec, Richard Mackaľ, Martin Paleš, Andrej Papp, Martin Pavlík, Maroš Siráň, Roman Šedík, Tomáš Škuta, Peter Štrbák, Tomáš Tabaj,

Stredná odborná škola podnikania

3.P

študijný - 6341 6 škola podnikania

Mgr. Zdenka Šrancová

 

Lucia Cagardová, Lenka Celecová, Miroslav Čarný, Veronika Danková,  Marián Fabuš, Simona Flachsová, Marián Gavenda, Vladimír Holota, Miroslava Chraščová, Zuzana Ivasuková, Monika Kohútová, Iveta Kondelová, Michaela Kordová, Alena Kovaľanová, Lenka Kubišová, Dagmar Kuricová, Jozef Kuzmány, Zuzana Pavlíková, Lucia Pokrieková, Roman Raffaj, Juraj Remiš, Katarína Roxerová, Terézia Surovcová, Tatiana Ševčeková, Lucia Štangová, Simona Targošová, Pavlína Vyšňovská,

3.S

študijný - 6341 6 škola podnikania

Paed. Dr. Eva Franková

Renáta Balážová, Monika Berzáková, Lucia Bražinová, Lucia Brokešová, Natália Bulejová, Denis Drdaj, Matej Fedák, Barbora Hanková, Kristína Hanková, Janka Harielová, Petra Hrončová, Martin Kalinčák, Stanislav Kapusta, Michaela Komentová, Andrea Košťánová, Petra Košťanová, Andrea Kovaľová, Peter Kubík, Martina Líšková, Tomáš Lutišan, Lucia Maršalová, Veronika Murínová, Andrea Najšelová, Monika Skorková, Eva Turánová, Partik Turčiak, Mária Vráblová, Lucia Zacharová, Nikola Žebráková, Ivana Žibeková,

 

Zoznam žiakov štvrtých ročníkov v školskom roku 2008/2009

Stav k: 31. 1. 2009

Trieda

Odbor

Triedny učiteľ

Majsri OV

Žiaci

4. A

študijný - 2411 4 00  mechanik nastavovač

študijný - 2426 4  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Ing. Renáta Záborská

 

Paed. Dr. Tatiana Moskalová

Jakub Bulejčík, Michal Cupan, Michal Drahoš, Tomáš Ďurana, Marek Finta, Marek Fleško, Matej Hudák, Peter Huťka, Ján Jelenčík, Marek Kalanka, Pavol Kašuba, Tomáš Kučma, Marek Milanec, Richard Oravec, Juraj Plž, Andrej Plž, Patrik Poliak, Lukáš Smržík, Marek Sopčák, Jozef Thomka, Ján Vojtko, Michal Vrabec

4. B

študijný - 2672 4 08  mechanik elektronik, číslicová a riadiaca technika

študijný - 2412 4  mechanik číslicovo riadených strojov

Mgr. Lea Lácová

 

Michal Páleš

Rastislav Baka, Lukáš Balga, Peter Čullý, Peter Egrecký, Miroslav Frančák, Vladimír Golier, Matúš Gomola,Michal Habrda, Milan Hojčuš, Jaroslav Huba, Peter Hurta, Anton Jančo, Tomáš Juráška, Martin Juríček, Karol Kalous, Lukáš Katrič, Slavomír Kellner, Michal Kozák, Tomáš Kubacka, Alojz Maliterný, Róbert Oswald, Štefan Sygut, Radoslav Ujček, Pavol Valko, Marek Vladár

4. C

študijný  - 2682 4  mechanik počítačových sietí

Mgr. Dušan Hanula

 

Ján Strapko

Jozef Boďa, Ladislav Borsányi, Ján Brisuda, Matej Buriš, Peter Cíger, Michal Dobšinský, Peter Fejt, Michal Ftáčnik, Roman Géczy, Radovan Hrašna, Martin Hrošovský, Vladimír Jesenský, Rastislav Kuka, Michal Kviatkovský, Michal Maršala, Michal Mažári, Patrik Michálek, Maroš Mrázik, Matej Nágl, Peter Páluš, Peter Pleško, Peter Rusnák, Martin Stračiak, Miroslav Škoda, Miroslav Švejdík, Ján Švrlo, Matej Ursíny, Martin Valaštík

Stredná odborná škola podnikania

4.P

študijný - 6341 6 škola podnikania

RNDr. Marta Somorová

 

Matúš Beňo, Martina Bernátová, Andrea Franková, Pavol Gáborčík, Miriam Hammerová, Veronika Hamzová, Milan Hanák, Nikola Herchlová, Tatiana Hlavatá, Nikoleta Hodošová, Lucia Chmelíková, Martin Kačic, Valéria Kiššová, Natália Kmeťová, Dominika Kriššáková, Patrik Kulháň, Matúš Kulka, Júlia Kupčuliaková, Katarína Lepulicová, Radka Lepulicová, Andrea Lojšová, Silvia Lovíšeková, Iveta Matejková, Monika Palečková, Ivana Paštrnáková, Monika Režová, Michal Šišmič, Milan Valocký, Katarína Vrabcová, Richard Zrník,

4.S

študijný - 6341 6 škola podnikania

Mgr. Eva Gažúrová

 

Martina Balejová, Ivana Brodzianska, Michaela Buricová, Róbert Csanaky, Gabriela Demeterová, Monika Drbiaková, Anna Fojtíková, Patrícia Glejteková, Anna Gonšorová, Pavol Habán, Simona Holancová, Nikola Jakubcová, Justína Jarinová, Andrea Kotyrová, Petra Kováčiková,  Ľubica Kšenzuliaková, Dáša Kuzmová, Karina Laurinčíková, Ján Ľudvik, Tomáš Majerčiak, Radomíra Mníchová, Dana Murínová, Radoslav Piňák, Ivana Poliaková, Michal Topor, Jana Toporová, Jakub Tumpach, Monika Urbanová, Jana Vaverková, 

 

 

Zoznam žiakov štúdia popri zamestnaní a nadstavbových ročníkov SOUs Martin v školskom roku 2008/2009

Aktuálny stav k: 31. 1. 2009 

Trieda

Odbor

Triedny učiteľ

Žiaci

Prvé ročníky

1. N

študijný - nadstavba denná

6476 4 technickoekonomický pracovník

2414 4 01 strojárstvo, výroba, montáž a opravy prístrojov a zariadení

 

Mgr. Denisa Rojkovičová

 

Tomáš Balco, Dušan Balko, Karolína Bučkuliaková, Patrícia Buková, Alexander Daubner, Jana Fabianová, Andrej Fleško, Erika Gajdošová, Veronika Géczyová, Matej Görög, Jaroslav Grofik, Monika Haľamová, Branislav Hojčuš, Maroš Chalupčík, Tatiana Chvojková, Marek Kandalík, Michal Mizera, Dana Nemcová, Ivan Pavlovič, Róbert Pidičák, Jozef Pravňan, Michal Smutný, Petra Vajdelová, Maroš Valaštík, Peter Vilček, Monika Záňová,

Druhé ročníky

2. N

študijný - nadstavba denná

6476 4 technickoekonomický pracovník

Karol Kuzmány

Marika Belkoťáková,  Lenka Bosáková, Katarína Buková, Richard Buocik, Silvia Buvalová, Lenka Čillová, Simona Diškantová, Martina Farajová, Maroš Fusko, Magdaléna Hríbová, Dominika Kmeťová, Tomáš Kolník, Soňa Koppová, Lucia Krchová, Barbora Madariová, Andrea Mečková, Lenka Mikušiaková, Denisa Novosedliaková, Jozef Ondrľa, Jana Pinčiarová, Martina Rakytová, Erika Rendková, Kristína Ruttkayová, Zuzana Serátorová, Tatiana Šimová, Tomáš Valalík, Lucia Žuborová,