Dokumenty

Zmluva o združení (pdf, 1.8MB)
Zmluva o spolupráci (pdf, 932kB)
Rámcová dohoda (pdf, 937kB)
Stanovy občianskeho združenia (pdf, 1.6MB)
Memorandum (pdf, 1.1MB)
Príloha - nákres (pdf, 498kB)
Potvrdenie o pridelení IČO (pdf, 233kB)
Osvedčenie o registrácii (pdf, 90kB)
Zmluva o bežnom účte (pdf, 526kB)
Notárska zápisnica (pdf, 995kB)